Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng
Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính - tổng hợp, văn thư - lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước; công tác quản lý cơ sở vật chất, thiết bị,  y tế trường học; công tác pháp chế, thi đua khen thưởng, kỷ luật theo quy định hiện hành.
Giúp Hiệu trưởng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong Trường.

2. Các nhiệm vụ cụ thể
    b. Nhiệm vụ tham mưu, đề xuất và triển khai
        
* Công tác Tổ chức – nhân sự:
- Xây dựng tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Đại học Đà Nẵng, phù hợp với tình hình phát triển của nhà trường như: Trình Đại học Đà Nẵng phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị; Xây dựng và trình Đại học Đà Nẵng phê duyệt Đề án vị trí việc làm; Đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các phòng, khoa, trung tâm, viện và hồ sơ thành lập Hội đồng trường theo quy định; Cơ cấu các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, đơn vị phục vụ.
- Làm đầu mối việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trong Trường.
- Chủ trì xây dựng và thực hiện việc ban hành các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị khi được Hiệu trưởng duyệt.
- Lập kế hoạch định biên, kế hoạch tuyển dụng hàng năm. Đề xuất chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động cho các đơn vị dựa trên phân tích thực trạng công việc của các đơn vị để xác định nhu cầu cán bộ.
- Lập kế hoạch tuyển dụng, tổ chức tuyển dụng, công nhận kết quả tuyển dụng cán bộ, viên chức và người lao động theo đề án vị trí việc làm và kế hoạch tuyển dụng đã được phê duyệt; ký hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với cán bộ, viên chức và người lao động và báo cáo ĐHĐN; Quản lý các hợp đồng lao động theo thời vụ.
- Thực hiện việc điều động, luân chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức.
- Thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo phân cấp.
- Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả; quản lý cán bộ của Trường đi học nghiên cứu sinh, học cao học và bồi dưỡng chuyên môn. Báo cáo ĐHĐN về các trường hợp đi công tác, học tập quá thời hạn quy định và đề xuất phương án kỷ luật đối với các trường hợp đã quá hạn 03 tháng.
- Giúp Hiệu trưởng thực hiện đúng chế độ chính sách với cán bộ viên chức trong trường: nâng bậc lương, phụ cấp theo lương, chuyển ngạch, thi nâng ngạch, nghỉ hưu, thôi việc, các chế độ bảo hiểm và trợ cấp khác vv…
- Tư vấn cho Hiệu trưởng việc quản lý, nhận xét, đánh giá, kỷ luật công chức, viên chức.
- Giải quyết chế độ hưu trí, kéo dài thời gian làm việc đối với cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của đơn vị.
- Theo dõi, cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu cán bộ; lưu trữ, quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng của Trường; Thống kê báo cáo số liệu liên quan đến viên chức theo yêu cầu.
- Cập nhật và quản lý sổ BHXH của cán bộ, viên chức của Trường.
- Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của toàn Trường và báo cáo ĐHĐN; thu, lưu trữ và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của đơn vị.
        Công tác bảo vệ chính trị nội bộ:
- Thực hiện các công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh, điều tra lý lịch công chức, viên chức theo yêu cầu;
- Chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch hoạt động của trung đội dân quân tự vệ và cử đi tập huấn lực lượng bảo vệ hàng năm.
        * Công tác hành chính, tổng hợp, văn thư lưu trữ:
- Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công việc hàng tháng, hàng quý, hàng năm; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch của Trường; xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo tổng kết liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Trường.
- Chủ trì việc quản lý, lưu giữ các loại thông tin, văn bản; phối hợp với các phòng chức năng tổ chức thực hiện ba công khai của Trường; tổ chức, quản lý, hướng dẫn các đơn vị việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước của Trường theo quy định; kiểm tra thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo Trường ký ban hành; quản lý và sử dụng con dấu.
- Phối hợp với các đơn vị tổ chức các hội nghị, các ngày lễ; tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của Lãnh đạo Trường, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác.
- Quản lý, điều động xe ô tô của nhà trường theo quy định.
         * Công tác thi đua, khen thưởng:
Giúp việc cho Hiệu trưởng làm tốt công tác thi đua khen thưởng của Nhà trường: xây dựng chương trình, kế hoạch và biện pháp thi đua trong đơn vị phù hợp với chương trình thi đua của Đại học Đà Nẵng và của Ngành; tập hợp sáng kiến kinh nghiệm, xây dựng những điển hình tiên tiến; tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, theo dõi, đề xuất việc thi đua khen thưởng trong toàn Trường; chuẩn bị hồ sơ, thủ tục liên quan về Thi đua khen thưởng, tổng hợp và báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng với Đại học Đà Nẵng và các cơ quan quản lý cấp trên.
        * Công tác Y ế, phục vụ:
- Cấp phát thuốc, chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo đúng điều lệ Bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trong Trường.
- Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch và chủ trì tổ chức thực hiện công tác vệ sinh phòng bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường xanh, sạch tại các đơn vị trong Trường.
- Cử cán bộ lái xe khi có điều động của cấp trên.
- Phục vụ, lễ tân khi có điều động của Lãnh đạo.     
        *Công tác đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ
- Tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình mục tiêu của Bộ, ngành, thành phố về đảm bảo bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của Nhà trường. Xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy, phòng chống lụt bão; xây dựng các phương án phòng chống bạo loạn; tổ chức thực hiện kế hoạch đã xây dựng.
- Phối hợp với chính quyền, công an và nhân dân địa phương nơi Trường đóng nhằm thực hiện kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trong Trường và trên địa bàn; giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra. Chủ động phối hợp với chính quyền (xã, phường) nơi Trường đóng trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong quan hệ giữa HSSV của Trường với HSSV các trường khác trong khu vực và với nhân dân địa phương. Phối hợp xử lý nghiêm và kịp thời các vụ việc vi phạm quy tắc bảo vệ trật tự trị an ninh.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Phân công trực bảo vệ liên tục 24h/ngày vào tất cả các ngày trong tuần. Tuyệt đối không để người và phương tiện không có nhiệm vụ vào khu vực Trường. Quản lý việc thường trực và bảo vệ của vệ sĩ.
- Phối hợp với chính quyền và công an địa phương giải tỏa hàng quán, đảm bảo vệ sinh và an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng chính và cổng phụ, mặt trước của Nhà trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
        * Công tác của Văn phòng Đảng ủy:
Quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến công tác Đảng vụ của Trường theo sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ.
        * Công tác của Văn phòng Công đoàn:
Quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến công tác Công đoàn của Trường theo sự chỉ đạo của BCH Công đoàn .

Tin xem nhiều
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây