Chức năng, nhiệm vụ

QUY ĐỊNH
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH


I. Chức năng
Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các mảng công tác: tổ chức, quản lý nhân sự; đào tạo, bồi dưỡng và chế độ, chính sách cán bộ; hành chính; y tế, lễ tân, bảo đảm an ninh - trật tự.
II. Nhiệm vụ
1. Công tác tổ chức
a) Chủ trì xây dựng Đề án cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị;
b) Chủ trì việc xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị trực thuộc;
c) Chủ trì việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
2. Công tác nhân sự
a) Quy hoạch đội ngũ cán bộ;
b) Thực hiện việc điều động, luân chuyển, tiếp nhận, lập kế hoạch và tổ chức tuyển dụng viên chức; thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo phân cấp;
c) Ký, quản lý hợp đồng lao động với cán bộ viên chức và người lao động.
3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
a) Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;
b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ.
4. Công tác chế độ, chính sách cán bộ
a) Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ viên chức và người lao động;
b) Quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về cán bộ viên chức và người lao động;
c) Chủ trì công tác kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ viên chức.
5. Công tác hành chính
a) Thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ;
b) Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Trường; tổng hợp báo cáo các lĩnh vực theo chức năng;
c) Quản lý và cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận;
d) Thực hiện các công tác bảo vệ chính trị nội bộ;
e) Thường trực các hội đồng liên quan đến công tác cán bộ.
6. Công tác y tế, lễ tân, an ninh - trật tự
        a) Thực hiện công tác bảo hiểm y tế; các công tác liên quan: vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh học đường, phòng chống dịch bệnh…;
b) Thực hiện công tác lễ tân;
c) Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong Trường.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây