21:25 EST Thứ hai, 22/01/2018

Văn bản-Thông báo

Trang nhất » văn bản - thông báo » Văn bản PL về Giáo dục » Công tác Pháp chế

CÔNG VĂN Số 6824/BGDĐT-PC

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với công tác pháp chế

CÔNG VĂN Số 3450/BGD&ĐT-PC

về thành lập tổ chức làm công tác pháp chế

CHỈ THỊ Số: 636/CT-TTg

CHỈ THỊ về triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các biện pháp thi hành Luật

CHỈ SỐ 40/2004/CT-BGD&ĐT NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Về tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tổ chức và hoạt động của ngành Giáo dục

TT Số: 37 /2011/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến thủ tục hành chính tại Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Quyết định số 62/2007/QĐ- BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

TT Số: 03/2011/TT-BTP

Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

TT Số: 02/2011/TT-BGDĐT

Thông tư Bao hành Quy định kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thổng hoá văn bản quy pbạm pháp luật về giáo dục

TT Số: 01 /2011/TT-BNV

Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

QĐ Số 75/2007/QĐ-BGDĐT

Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục

NĐ Số: 24/2009/NĐ-CP

Nghị định Quy định chì tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

NĐ Số: 55/2011/NĐ-CP

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tỗ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

NĐ Số 40/2010/NĐ-CP

Nghị định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

 

Đang truy cậpĐang truy cập : 39


Hôm nayHôm nay : 208

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 5105

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1479298