21:23 EST Thứ hai, 22/01/2018

Văn bản-Thông báo

Trang nhất » văn bản - thông báo » Văn bản PL về Giáo dục » 2011

Biểu mẫu văn bản 2011

Thông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức

TTLT Số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định chê độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyên (lệ phí tuyên sinh) đại học, cao đăng và trung câp chuyên nghiệp

TT Số:09 /2011/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành chương trình khung giáo dục đại học Khối ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp

TT số: 08 / 2011/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đắng

TT Số: 07 /2011/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành Quy định về Tiêu chuấn đánh giá chất luọng giáo dục trưòng mầm non

TT Số: 06/2011/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bô Giáo duc và Đào tao

TT Số: 05/2011/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoăn 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non

TT Số: 04 /2011/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học

TTLT Số: 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Huóng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc ưỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

TTLT Số: 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 thảng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015

TT Số: 52/2011/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

TT Số: 51 / 2011/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Quy định về đánh giá định kỳ quốc gỉa kết quậ học tập của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông

TT Số: 49 /2011/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non

TT Số: 48 /2011/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Quy định che độ làm việc đôi với giáo viên mâm non

TT Số: 46 /2011/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học

TT Số 45 /2011/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

TT Số: 44 /2011/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục

TT SỐ: 43 /2011/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

TT Số: 42 /2011/TT-BGDĐT

THỒNG TƯ Ban hành Quy định giáo trình sử dụng chung, tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình sử dụng chung trình độ trung cấp chuyên nghiệp

TT số 41 /2011 /TT-BGDDT

THÔNG TƯ Ban hành Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục

TT Số: 35/2011/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

TT Số: 34/2011/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp chuyên nghiệp

TT Số 33/2011/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên

TT Số: 32 /2011/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

TT Số 31/2011/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành Chưong trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học CO’ sở

TT Số 30/2011/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông

TT SỐ:28 /2011/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tỗ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết 'định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

TT Số:27 /2011/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

TT Số: 15 /2011 /TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

TT Số 14 /2011/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học


Các tin khác

1 2 3  Trang sau
 

Đang truy cậpĐang truy cập : 39


Hôm nayHôm nay : 208

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 5094

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1479287