21:23 EST Thứ hai, 22/01/2018

Văn bản-Thông báo

Trang nhất » văn bản - thông báo » Văn bản PL về Giáo dục » 2010

TTLT Số: 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC PHỐI HỢP THựC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG

TTLT Số: 29/2010/TTLT-BGDĐT- BTC-BLĐTBXH

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỪ NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015

TTLT Số 27/2010/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề ỉên trình độ cao đẳng và đại học

TTLT Số: 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015

TT Số: 44 /2010/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

TT Số: 43/2010/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BIÊN SOẠN, LỰA CHọN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

TT Số:42/ /2010/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành Quy định Chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên

TT Số: 41 /2010/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học

TT Số 40 /2010/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

TT Số: 39/2010/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

TT Số: 38/2010/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyến sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ

TT Số:37/2010/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Sư phạm, trình độ đại học

TT Số:36/2010/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

TT Số: 35 /2010/TT - BGDĐT

THÔNG TƯ Quy định danh mục các vị trí công tác phải thưc hiên định kỳ chuyên đổi đôi với công chức, viên chức không giữ chức yụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục

TT Số: 35 /2010/TT - BGDĐT

THÔNG TƯ Quy định danh mục các vị trí công tác phải thưc hiên định kỳ chuyên đổi đôi với công chức, viên chức không giữ chức yụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục

TT Số:34 /2010/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Quy định nội dung và hình thửc thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp

TT Số: 33 /2010/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hoà nhập

TT Số:32 /2010/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phố cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuốỉ

TT Số:31 /2010/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ vể việc sửa đối, bố sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 và đuực sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 68/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2007, Quyết định số 70/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2008, Thông tư số 04/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

TT Số: 28/2010/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT - THÔNG TIN, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

TT Số: 26/2010/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ

TT Số 25/2010/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Bẩn hành Quy chế tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học

TT Số:24/2010/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phố thông dân tộc bán trú

TT Số:25/2010/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

TT Số: 21/ 2010/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên

TT Số 20 /2010/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Quỵ định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục

TT Số: 19 /2010/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành chương trình khung khối ngành Khoa học sức khỏe trình độ trung cấp chuyên nghiệp

TT Số: 18 /2010/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành: Nông nghiệp; Thủy sản

TT Số: 17 /2010/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành: Công nghệ hóa học; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng.

TT Số:16 /2010/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Ban hành Quy định vê chương trình khung trung câp chuyên nghiệp


Các tin khác

1 2  Trang sau
 

Đang truy cậpĐang truy cập : 38


Hôm nayHôm nay : 208

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 5089

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1479282