Liên hệ

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Họ và tên Địa chỉ liên hệ
Trưởng phòng:
ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc
 Tel: 0989434079
 Email: ntmngoc@ued.udn.vn
Phó Trưởng phòng:
CN. Nguyễn Viết Hải Hiệp
 Tel: 0935080081
 Email: nvhhiep@ued.udn.vn
Chuyên viên:
CN. Lê Văn Bình
 Tel: 0983191579
 Email: lvbinh@ued.udn.vn
Chuyên viên:
CN. Lê Thanh Hà
 Tel: 0905635562
 Email: ltha@ued.udn.vn
Chuyên viên:
ThS. Trương Thị Phương Chi
 Tel: 0905516381
 Email: ttpchi@ued.udn.vn
Chuyên viên:
ThS. Tán Ngọc Lan
 Tel: 0935690041
 Email: tnlan@ued.udn.vn
Chuyên viên:
ThS. Nguyễn Thị Tùng
 Tel: 0976293127
 Email: nttung@ued.udn.vn
Chuyên viên:
CN. Trần Thị Minh Lệ
 Tel: 01262124908
 Email: ttmle@ued.udn.vn
Chuyên viên:
CN. Huỳnh Thị Cẩm Lai
 Tel: 0905102095
Email: htclai@ued.udn.vn
Nhân viên phục vụ: 
Nguyễn Thị Thu Thanh
 Tel: 0979708004
Email: nttthanh@ued.udn.vn
Nhân viên y tế:
Lê Trang Thư
 Tel: 01223499429
Email: ltthu@ued.udn.vn
Nhân viên lái xe:
Huỳnh Thái
 Tel: 0919407530
Email: hthai@ued.udn.vn
Nhân viên bảo vệ: 
Phan Ngọc Hải
 Tel: 01695333536
Email: pnhai@ued.udn.vn
Nhân viên bảo vệ: 
Phạm Chiến
 Tel: 0935223752
Email: pchien@ued.udn.vn
Nhân viên bảo vệ: 
Nguyễn Văn Tụng
 Tel: 0905025725
​​​​​​​ Email: nvtung@ued.udn.vn
Nhân viên bảo vệ: 
Phạm Thanh Toán
 Tel: 0905321255
​​​​​​​ Email: pttoan@ued.udn.vn
Nhân viên bảo vệ: 
Thân Thái
 Tel: 0905322897
​​​​​​​ Email: tthai@ued.udn.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây